Volume 2 Number 4 (Dec. 2016)
Article# Article Title & Authors Page
51
Artchil C. Daug
132
52
Robin Gay Wakeland
138
53
Mehlika Özlem Ultan
146
54
Kamonwan Yoowattana
150
55
Kitda Praraththajariya
154
56
Jin Qian, Zhongmei Li, and Shuang Wang
159
57
Xiuyan Zhang
164
58
Eman Abdulrahman Radi Alharbi
169
59
Suketu V. Shah
173
60
Hwangji Lu
178
61
Murina R. Pawanteh and James B. Kuake
184
62
Yulia Windarti
189
63
Dhishna Pannikot
199
64
Long Yunrong and Zhang Shuhua
203
65
Amelia Yuliana Abd Wahab, Wan Hashim Wan Teh, and Abdul Rahman Razak Shaik
208
66
Luo Qing
213
67
Phan Ngoc Son and Le Tan Cuong
218
68
Chuen-Shin Tai
226
Copyright © 2008-2022. International Journal of Culture and History. All rights reserved.
E-mail: ijch@ejournal.net